Forfatterarkiv: Otto J Wittner

Nytt utstyr på vei inn

Høstens utstyrsbestilling er omsider i ferd med å ferdigstilles. Det har dessverre tatt uventet lang tid hovedsakelig p.g.a. liten admin-kapasitet i klubben + lang juleferie hos leverandør.

Men leverandør er nå i ferd med å sende ut utstyr. Takk for tålmodigheten, spesielt til dere som har bestilt privat utstyr gjennom klubben.

Oppstart 2023

Godt nyttår fra TTF!

Vi starter opp trening for barn/ungdom allerede mandag 9. januar kl 18:00. Treningstilbudet i vinter/vår-sesongen er i utgangspunktet det samme som høsten 2022, altså

  • Organisert trening for barn/ungdom mandager og onsdager
  • Organisert trening for ungdom/voksne mandager og delvis organisert på torsdager.

Nytt tilbud om begynnerkurs (i tillegg til kurs i rullestolfekting) kommer også.

Vel møtt!

Bestilling av utstyr

Klubben er i ferd med å sende inne en bestilling på en del felles fekteutstyr. Vi kjøper utstyr fra Uhlmann i denne omgang.

Det er mulig for medlemmer å legge inn private kjøp i bestillingen. Send beskrivelse og lenker til utstyr som ønskes kjøpt til klubben.


Frist for innsending av innslag til «handlelisten» settes til tirsdag 1/11 kl 21.

Se egen nettside for tips om hva slags utstyr som kan være aktuelt å kjøpe.