Viktig info om oppstart av nybegynnerkurs og vanlig trening

Trondheim Spektrum har disponert treningslokalene våre til håndball cup. Dette betyr at vi må vike for breddesporten. Oppstart av nybegynnerkurset og vanlig trening blir dermed forskjøvet til neste uke. Alle medlemmer burde har fått mail om dette.