Vel gjennomført samling på Sverresborg

Helga treningssamling kom i mål etter planen. Neste 30 fektere, både unge, studenter og seniorer, deltok. Trenerne fra Michael Marx’ fekteakademi hadde mye å lære bort. Alle reiset garanter hjem med ny lærdom i bagasjen.

TTF takker til alle som tok seg tid til å delta, og ikke minst alle som bidro til vellykket gjennomføringen av samling. En spesiell takk til all frivillig innsats.

En mer omfattende rapport fra samlingen er også tilgjengelig.