Trening i mai og juni 2019

Trondheim Spektrum stenger dessverre f.o.m. 1. mai i år. Alle forsøk på å for forlenget trenings-perioden vår er blitt avslått. Vi jobber derfor med å finne alternative saler for fekte-trening i  mai og juni.

Treningstider og steder for våren, f.o.m. torsdag 2/5 blir

  • Juniorer: Mandager fra kl 18:00-20:00 i gymsal vel Hoeggen skole. Søknader om lån er godkjent.
    •  Siste treningsdag her blir 27/5.
  • Seniorer: Torsdager fra kl 19:00-20:30 i gymsal 2 ved Ila skole. Søknad om lån er godkjent.
    • Siste treningsdag her blir 6/6.

Tirsdags-treninger ser dessverre ut til å utgå.

VIKTIG:  Alle må huske å ta med personlig utstyr ut av Trondheim Spektrum innen tirsdag 30/4. For seniorer betyr dette alt utstyr (inklusive våpen). For juniorer som låner utstyr, betyr dette alt av klær inklusive hjelm og kroppsledning. Klubben tar med annet utstyr inklusive en bag med våpen og ekstra kroppslendinger (og verktøy).