Trening for voksne fremdeles utsatt

Dessverre ser det ut til at trening voksne fremdeles må utsettes inntil videre p.g.a. korona-situasjonen. Se info fra Trondheim kommune.

MERK: Dette gjelder fremdeles. Fra 16. februar åpnes det for utendørs trening for voksne, mens innendørs trening frarådes. Adresseavisas annonsering av regelendringer har vært noe upresis i forhold til dette.