Styremøte 2022-04-28

Tid og sted: 2022-04-28 kl 21, Trondheim Spektrum
Folk: Susan, Leif, Aleksandra, Otto

 • Trening i mai/juni (vi nettop fått besjed at avtale mello, kommunen og Spektrun gjelder bare til slutten av april)
  • Chalottenlund barneskole har ledig halltid
  • Hoeggem ungdomsskole her tid på onsdager
  • Utleira xxx sal
  • Teakwondo er med på å leie i Spektrum
  • Leif har sendt forespørsel til Spektrum
  1. mai toget
  • Leif og Monica kan ikke stille
  • 4 fektere pluss 2 til banner er minimum
  • Susann kan (kanskje?), Aleksandra kan komme
  • Otto er usikker (kanskje bortreist)
  • Leif sender epost til medlemmene og sjekker respons
 • Barneidrettsansvarlig (temakveld den 25. Mai, digital)
  • Otto er formelt sett barneidrettsansvarlg.
  • Susan tar over rolle og deltar på temakveld.
  • Otto fortsetter som politiattest-ansvarlig.
 • Årsmøte i idrettsrådet i Trondheim, 09. MAI 202 (Spektrum kl 18.00)
  • Vi dropper det.
 • Trondheim International School sports day (6. Mai fra kl.09.00 til kl.14.00)
  • For mye arbeid og vanskelig tidpunkt. Takker nei.
 • AOB
  • Parafekting
  • Koste mindre, eks. kr 400 i treningsavgift
  • Kurs kan koste kr 600 og inkludere 1/2 medlemskap
  • Leif gir beskjed til Spektrum om planlagt para-kurs 12/5

Møte avslutta kl 22:30