Smittevern-rutiner høst 2020

For å overholde smitteverns-krav fra kommune og idrettshall har styret og trenere i TTF kommet fram til følgende rutiner for treningshverdagen. Hovedmålet med rutinene er og opprettholde 1m avstand samt redusere sjansen for kontaktsmitte.

 • Oppmøte senest kl 18:00 ute ved øvre inngang på Trondheim Spektrum, ca midt på det åpne området. Trener skal stå i området.
  • Dette gjelder mandager og tirsdager. Torsdag er det oppmøte inne i hallen.
 • Alle får sprit til håndvask av trener / ansvarlig.
 • Alle registreres på oppmøteskjema av trener / ansvarlig.
 • Avmars til hall i kl 18:05. Husk 1m avstand.
 • Seint ute? Vent i området utenfor likevel. Trener/oppmann kommer tilbake kl 18:15.
 • Veldig sein? Vent utenfor og prøv SMS til trener/oppmann.
 • Trener på mandager og trisdager for begynnergruppa og kurs er Jens Sørum (48339492)
 • Trener for øvede/juniorer på mandager og tirsdager er Irina Aschehoug (45781309) og/eller Dan Krause (93003245)
 • Ansvarlig for oppmøte på torsdager er Aleksandra Dvoryanchikova (46505669) og/eller Dan Krause (93003245)
 • Trener tar bilde av utfylt oppmøteskjema og sender til Aleksandra Dvoryanchikova (46505669 / aleksandra.dvoryanchikova@gmail.com )
  • Aleksandra rapporterer til Trondheim Spektrum og holder arkiv.
 • Hver kun i selve hallen under trening. Spør trener hvis du må inn i utstyrsgarasjen.
 • Garderober er stengt. Skifting skjer derfor hjemme og/eller i hallen. Finn en plass langs kort-veggene i god avstand fra andre. Bruk veggen innerst i hallen også (ved det grønne teppet).
 • Alle skal ha eget beskyttelses-utstyr i egen bag. Utstyr deles ut første treningskveld.
  • Otto Wittner og Leif Aschehoug er ansvarlige for utstyrsfordeling og registrering.
 • Sprit for håndvask vil være tilgjengelig under trening. Gjevnlig vask oppfordres.
 • Kårder og fellesutstyr hånderes av trener og utpekte utøvere.
  • Kårde-grep dusjes med sprit etter trening
  • Kontakter på ruller og trådlåssendere rengjøres etter trening
 • Hallen forlates 19:50. Det oppfordres til håndvask (på toalettet) på veien ut.