Regnskap for TTF treningssamling i februar 2019

Inntekter Kommentar
Kontingent senior 19628 11 deltakere
Kontingent student 1636 3 deltakere
Kontingent junior 0 12 deltakere
Fekteforbundet 17500
TTF 19332
Sum inntekter 38764
Utgifter
Trener (reise + honorar) 50507
Mat og drikke 6853
Halleie 0 Kommunal hall
Innkvartering
– Trener 0 Privat hus utlånt
– Juniorer 0 Private husrom
Bank 736
Sum utgifter 58096