Regnskap 2023 og Budsjett 2024

Budsjett 2022Regnskap 2022Budsjett 2023Kommentarer 2023Regnskap 2023-12-17 Budsjett 2024Kommentarer 2024
Inntekter
Medlemskontigent109000672398600035 aktive, 10 passive, uforandrede
medlemsavgifter ( meld=kr200, trening=2*kr1100)
530879050035 aktive, 10 passive, ( meld=kr300, trening=2*kr1100)
Tilskudd fra kommunen150003666420000Rullestol nr 2120529000Para-instruktør + reiser + el-fekte-tavle
Momskompensasjon50001773315000(Beregnes utifra inntektsnivå)11985120008% av søkn.grunnlag på 150 000
Refusjon for utstyrkjøp0024975Stor Uhlmannbestilling i november 2022176621000(Ingen stor bestilling i 2023)
Prøve-fekting40000125005 runder320075003 runder
Støtte fra forbundet180001241014000kr 400 pr medlem(?)958014000400 per aktive medlem
Støtte fra andre34000Gjendsidiges ildsjelsenter340000
Kontigent turnering750007500Nytt forsøk på Tordenskiold cup07500Enda et forsøk på Tordenskiold cup
Oppsparte midler3850000020000kr 16000 0msøkt para-støtter fra trd.kommune. + kr 4000 underbruk 2023
Salg av PR-materiell9000240010500T-skjorter for salg0500T-skjorter for salg
Renter15750
Totalt206000136446224475130876182050
Utgifter
Admin og PR15001630170016801700
Regnskap og bank1500527100016521700
Forsikring600049436000Økt utstysforsikring til kr 300 00051406000(Sjekk om utstyrsforikring er økt.)
Fellereiser3260017174426002 Oslo, 1 KFK, 1 Østersund, 1 paratur, m trener0343002 Oslo, 1 Østersund, 1 paratur, m trener
Reisestøtte10000010000For reiser ut over fellesturer839310000
Trener begynnere501201953050120Trener og assistent, 2 kurs239503764023 uker 4 timer + 2 kurs
Trener viderekomne409202655040920Hovedtrener41602024023 uker 4 timer
Trener para13200332872024023 uker 4 timer
Halleie mai-juni000Satser på gymsal på e.g. chalottentlund1167910000...for sikkerhets skyld...
Turnering10000667910000Tordenskiold cup19915000Tordenskiold cup + samling i januar
Sosialt15000013000Hoylavt + Rush + senior julebord478413000Hoylavt + Rush + senior julebord
PR-matriell for salg9000010500T-skjorter00Salg via nettbutikk
Utstyr250007109820000Rullestol nr 24088910000
Lisenser og startkontigent400029004000Flere begynner klare for turnering16002000
Totalt205640151031223040137413181820
Overskudd360-145851435-6537230
Bankbeholdning 31.1278 00378596