Regnskap 2022 og budsjett 2023

Budsjett 2021Regnskap 2021Budsjett 2022Regnskap 2022Budsjett 2023Kommentarer 2023
Inntekter
Medlemskontigent10900093858109000672398600035 aktive, 10 passive, uforandrede
medlemsavgifter ( meld=kr200, trening=2*kr1100)
Utstyrstilskudd fra kommunen2200020330150003666420000Rullestol nr 2
Momskompensasjon150001159050001773315000(Beregnes utifra inntektsnivå)
Refusjon for utstyrkjøp18000145990024975Stor Uhlmannbestilling i november 2022
Prøve-fekting2000040000125005 runder
Støtte fra forbundet1800012665180001241014000kr 400 pr medlem(?)
Støtte fra andre34000Gjendsidiges ildsjelsenter
Kontigent turnering75000750007500Nytt forsøk på Tordenskiold cup
Oppsparte midler3850000
Salg av PR-materiell9000240010500T-skjorter for salg
Totalt191500153042206000136446224475
Utgifter
Admin og PR150016301700
Regnskap og bank4000138115005271000
Forsikring60004839600049436000Økt utstysforsikring til kr 300 000
Fellereiser16300174243260017174426002 Oslo, 1 KFK, 1 Østersund, 1 paratur, m trener
Reisestøtte20000010000010000For reiser ut over fellesturer
Trener begynnere2904019410501201953050120Trener og assistent, 2 kurs
Trener viderekomne4092027060409202655040920Hovedtrener
Trener para13200
Halleie mai-juni50004673000Satser på gymsal på e.g. chalottentlund
Turnering1000069910000667910000Tordenskiold cup
Sosialt15000015000013000Hoylavt + Rush + senior julebord
PR-matriell for salg9000010500T-skjorter
Utstyr3200019304250007109820000Rullestol nr 2
Lisenser og startkontigent85501750400029004000Flere begynner klare for turnering
Totalt18681096540205640151031223040
Overskudd469056502360-145851435
Bankbeholdning 31.1211763311799378 003