Regnskap 2022 og budsjett 2023

Budsjett 2021Regnskap 2021Budsjett 2022Kommentarer 2022Regnskap 2022Budsjett 2023Kommentarer 2023
Inntekter
Medlemskontigent1090009385810900045 aktive medlemmer67239
Utstyrstilskudd fra kommunen220002033015000Venstrehansker og maskestropper36664
Momskompensasjon1500011590500017733
Refusjon for utstyrkjøp18000145990Glemte å søke0
Prøve-fekting2000040002 runder0
Støtte fra forbundet180001266518000kr 400 pr medlem12410
Kontigent turnering750007500Nytt forsøk på Tordenskiold cup0
Oppsparte midler38500Utnytte ubrukte midler fra 20210
Salg av PR-materiell9000T-skjorter for salg2400
Totalt191500153042206000136446
Utgifter
Admin og PR15001630
Regnskap og bank400013811500527
Forsikring600048396000Økt innboforsikring4943
Fellereiser1630017424326002 Oslo, 1 KFK, 1 Østersund m trener17174
Reisestøtte20000010000For reiser ut over fellesturer0
Trener begynnere290401941050120Trener og assistent, 2 kurs19530
Trener viderekomne409202706040920Hovedtrener26550
Halleie mai-juni500046730Trd. kommunne har tildelt hall helt til skoleslutt i juni0
Turnering1000069910000Tordenskiold cup6679
Sosialt15000015000Hoylavt + Rush + senior julebord0
PR-matriell for salg9000T-skjorter0
Utstyr320001930425000Hansker, makseoppgradering, rullestol71098
Lisenser og startkontigent855017504000Flere turneringer2900
Totalt18681096540205640151031
Overskudd469056502360-14585
Bankbeholdning 31.1211763311799378 003