Regnskap 2021

Budsjett 2021Regnskap 2021Kommentarer
Inntekter
Medlemskontigent10900093858
Utstyrstilskudd fra kommunen2200020330
Momskompensasjon1500011590
Refusjon for utstyrkjøp1800014599
Prøve-fekting20000
Støtte fra forbundet1800012665
Kontigent turnering75000
Totalt191500153042
Utgifter
Regnskap og bank40001381
Forsikring60004839
Fellereiser1630017424
Reisestøtte200000
Trener begynnere2904019410
Trener viderekomne4092027060
Halleie mai-juni50004673
Turnering10000699
Sosialt150000
Utstyr3200019304
Lisenser og startkontigent85501750
Totalt18681096540
Overskudd469056502
Bankbeholdning 2021-01-0161131Juster i forhold til forsinket utbetaling av trenerhonorar for 2020
Bankbeholdning 2021-12-31117633