Regnskap 2020

Inntekter
Sum konto 3100Vipps Inntekter20534,25
Sum konto 3400Offentlig tilskudd, Kommune31000
Sum konto 3900Norsk Tipping3499.36
Sum Konto 3400Buypass Medl.inntekter31446
Sum Konto 3400NIF og Olymp LAM midler54540
Sum Konto 3100Renter54.88
SumSum inntekter141074.49
Kostnader
Sum konto 6100Frakt/DHL/FEDEX, Toll-25071.64
Sum konto 5990Treningssamling/ Reise-7132.5
Sum konto 5990Etterbetaling lønn 2020-22925
Sum konto 5990Lønn Trener samlet-13045
Sum konto 6500 og 6540refusj. Reise NM -7929
Sum konto 6500 og 6540Innkjøp Klubb intern-10196.3
Sum konto 6500 og 6540Kjøp Utstyr Uhlmann Favero Leon Paul-37531.49
Sum konto 6800Bankgebyrer Melhusbank-323.52
Sum konto 7400Visa kort gebyr-275
Sum konto 7500Forsikringer-4656
Sum konto 7770Bankgebyrer Danske Bank (+purring)-458.4-1140
Sum kostnader-106618.85
Resultat 202071819.42
Overskudd 202034455.64
Sum innbetalt141074.49
Sum utbetalt-106618.85
overskudd 202034455.64
Bankbeholding Melhusbank per 01.01.202171819.42
Bankbeholding Melhusbank per 01.01.202037363.78
Bankbeholding Danske Bank per 09.06.2020181.6