Regnskap 2019

Inntekter
Sum konto 3100Medlemsinntekter38561.93
Sum konto 3400Offentlig tilskudd, Kommune68000
Sum konto 3900Norsk Tipping3170.86
Sum Konto 3400Luftkrigsskole Bestilling47764.29
Sum Konto 3400Treningssaml. Inkl. NIF26250
Sum Konto 3900Innbetalg. Medl. Kjøp dress/utstyr10345.48
Sum Konto 3100Overføring fra Skattetrekk-konto (NIF 2018)18260.16
Sum Konto 3400Kursinntekter Bank reg.15947
Sum Konto 3400NIF og Olymp LAM midler16724
Sum Konto 3400VippsIIZettle Kurs /Samling19028.08
Sum konto 8040 og 8050Renter Bank145.84
Sum inntekter264197.64
Utgifter
Sum konto 4000utlegg forskj. (Dugnad/Samling++)-33519.4
Sum konto 6100Frakt/DHL/FEDEX, Toll-3954
Sum konto 5990Treningssamling -22836.8
Sum Konto 5990Vårsamling Honorar-50216.96
Sum konto 5990Reiseugifter turnering (Fly, Tog + forskj.utlegg)-29315.67
Sum konto 5990Trener /Godtgjørelse-20605
Sum konto 6500 og 6540Refusj. Kontingent-1200
Sum konto 6500 og 6540Bilkollektiv-4735.8
Sum konto 6500 og 6540Kjøp Utstyr /Treningsdress-114595.78
Sum konto 6800Skade Bilkollektiv-15000
Sum konto 7400Lisenser -5600
Sum konto 7500Forsikringer-4481
Sum konto 7770Bankgebyrer-2952.61
Sum kostnader-309013.02
Resultat 2019-44815.38
Eiendeler
Bankbeholding Danske Bank 31.12.201845271.7
Bankbeholding Melhusbanken 31.12.201837363.78
Sum bankbeholdning82635.48