Regnskap 2018

    SAMMENDRAG REGNSKAP, SUMMERT KONTI  
    (se egen flik, transaksjoner regnskap datosortert og spesifisert hovedbok)  
       
    Tordenskiold-Trondheim Fekteklubb  
    Michaela Struck  
    Nordre Hallset vei 42, 7023 Trondheim  
       
  Resultatregnskap 2018  
Sum konto 3100   Medlemsinntekter 48,650.00
Sum konto 3400   Offentlig tilskudd, Kommune 51,003.00
Sum konto 3900   Norsk Tipping 2,580.57
Sum Konto 3400   Refusj./Tilbake DHL ,feilberegnet 2,905.00
Sum Konto 3400   Momskompensasjon 8,333.00
Sum Konto 3900   Innbetalg. Medl. Kjøp dress/utstyr 13,183.51
Sum Konto 3100   Utlegg Turnering tilbake 4,120.72
Sum Konto 3400   Kursinntekter 8,823.00
Sum Konto 3400   NIF og Olymp LAM midler 6,811.00
Sum konto 8040 og 8050   Treningssamling (inkl. NIFKr 11900) 20,900.00
Sum   Sum inntekter 167,309.80
       
       
     
Sum konto 4000   Conta Faktura -546.25
Sum konto 6100   Frakt/DHL/FEDEX, Toll -3,954.00
Sum konto 5990   Treningssamling -22,836.80
Sum Konto 5990   Kontingenter -5,316.00
Sum konto 5990   Reisestøtte for Turnering -25,137.52
Sum konto 5990   Lønn Trener (kr 24282) + Skatt (kr 10350) -34,632.00
Sum konto 6500 og 6540   Sosiale Aktiv. + utlegg Dugnad -8,670.49
Sum konto 6500 og 6540   Gaver -520.00
Sum konto 6500 og 6540   Kjøp Utstyr /Treningsdress -31,072.99
Sum konto 6800   Utgifter/Svindel Feiloverført -37,304.46
Sum konto 7400   Lisenser -7,600.00
Sum konto 7500   Forsikringer -2,975.00
Sum konto 7770   Bankgebyrer -3,298.05
    Sum kostnader -183,863.56
       
    Resultat 2018  
    Overskudd 2018 -16,553.76
       
    Sum innbetalt 167309,80  
  Sum utbetalt 183863,56  
    overskudd 2018 0.00
    Bankbeholding Saldo per 31.12.2017 61,825.46