Protokoll for årsmøte 2019

Møte-start: 18:30
Sted: Kafe på St. Olav (flyttet fra Spektrum p.g.a. støy)

 1. Godkjenning av stemmeberettigede: 7 (Dan, Silje, Leif, Michaela, Irina, Thor-Erik, Otto)
 2. Valg av ordstyrer, referent og deltakerer til å signere protokoll: Otto som ordstyrer og referent, Thor Erik + Irina signerer protokoll
 3. Godkjenning av årsberetning: Beretning godkjennes gitt at manglende tall for økonomi legges inn.
 4. Godkjenning av årsregnskap: Regnskap godkjennes gitt at kommentartekst for lisenser og kontigenter korrigeres
 5. Innkommende saker fra medlemmer: Ingen innkommede saker
 6. Fastsetting av medlemskontingent for 2020:
  • Styret foreslår å videreføre kr 2400 for fullverdig medlem, juniorer og seniorer
   Styret foreslår å muliggjøre støttemedlemskap på valgfritt beløp.

   • Godkjennes. Årsmøte anbefaler at tilbud om innbetaling via VIPPs organiseres.
   • Årsmøte mener et studentmedlemskap på kr 1000 også skal tilbys.
 7. Godkjenning av budsjett: Godkjennes.
 8. Valg av styre for 2019-2020:
  • Styret foreslår at nytt styre settes sammen av leder, tre styremedlemmer (med rollene: nestleder, kasserer og styremedlem) og et varamedlem, d.v.s. med en reduksjon på to styremedlemmer i forholdt til tidligere styrer.
   • Godkjennes av årsmøte.
  • Forslag til nytt styre for 2019-2020
   Leder: Otto J Wittner
   Nestleder: Silje Ingebrigtsen
   Kasserer: Michaela Struck
   Styremedlem: Leif Aschehoug
   Varamedlem: Daniel Krause

   • Nytt styre valgt ved akklamasjon.
 9. Vedtak om signaturrett
  • Styret foreslår at to styremedlemmer i felleskap gis signaturrett for TTF.
   • Godkjennes av årsmøte.
 10. Eventuelt
  • Utstyrs-håndtering
   • Juniorer bør oppfordres til å kjøpe eget utstyr. Klubben kan kjøpe (tilbake) brukt utstyr hvis medlemmer slutter/vokser ut av utstyr.
  • Treningstid for våren
   • Ila gymsal på torsdager fram til mid juni
   • Hoeggen skole på mandager i mai (ikke juni)
  • Dan spør Birali/Kalvskinnet en gang til om tid i mai og juni, og også i august
  • Nøtterøy cup? Henrike vil sannsynligvis dra. Jørgen kanskje…
  • Teaterhelg
   • Irina er her. Otto sannsynligvis. Dan kanskje. Flere av juniorene bør kunne komme. (Nora, Henrike og Jørgen er mulighens på Nøtterøy).
   • Dan ser på om han kan male logo bak på STIGA-plastgjerdene fra fektegarasjen.
  • Otto sender ut informasjon om folketog. Oppmøte på midtbyen tannklinikk kl ??

Møtet avsluttet kl 20:21

 

 

_________________________

Otto J Wittner (referent)

 

 

__________________________

Thor-Erik Forsmark

 

 

__________________________

Irina Aschehoug