Protokoll årsmøte 2024

Sted: Trondheim Spektrum (kafe oppe)
Tid: 2024-04-09 kl 1915

 1. Stemmeberettigede registrert: 9 stk
 2. Susan er ordsstyrer, Otto referent og Katarzyna + Morten signerer protokoll
 3. Gjennomgang av årsberetning
 4. Gjennomgang av årsregnskap. Godkjent ved akklamasjon
 5. Ingen innmeldte saker
  • Aleksandra foreslår produksjon av brosjyrer om klubben. Budsjett justere
 6. Fastsetting av medlemskontigent:
  • TTF gir god pris på trening. Forslag til å øke medlemsavgift til kr 300,- (p.g.a. generell prisstigning) samt oppfordre flere foreldre til å bli støttemedlem. Nytt kontigent blir: kr 1100 i treningsavgift 2 x i året + kr 300 i medlemsavg.
 7. Budsjett 2024
  • Søknad og innkjøp av elektronisk mål-tavle: kr 10 000 fra Trd kommune (utstyrsmidler 1. juni)
  • Para-trener bør justere opp til 4 timer per uke
  • Treningsamling i januar må inn i budsjettet. (Mulig underskudd).
  • Nytt busjett gir overskudd på kr 730. Godkjennes ved akklamasjon.
 8. Valg
  • Kasserer står til valg. Ingen kandidater. Otto tar et år til. Liv Anna gis innføring.
  • Nestleder står til valg. Ingen kandidater. Susan tar et år til.
  • Leif velges til leder ved aklamasjon.
  • Morten velges inn som nytt styremedlem. Ved aklamasjon. Kan hjelpe med søknadstekster.
  • Katarzyna velgs inn som nytt sytemedlem.
  • Liv Anna fortsetter som varamedlem.
 9. Eventuelt
  • Observasjoner fra foreldre og trenere:
   • Sosiale og treningsmessing fungere det godt nå i barne/ungdomsgruppa, med Jørgen som «kul» trener og Aleksandra som strukturert trener.
   • Forbedringspotensiale med å inkludere helt nye fektere. Noen ny har kanskje vært litt unge.
   • Nye fekter bør inkluderes som en gruppe (spesielt jentene). Oppsplitting i barn/ungdom og voksen etter kurs er kanskje ikke optimalt.
   • Å tilby flere (enn 2 per år) begynnerkurs er mulig (hvis instruktører har tid.)
  • Trening i mai-juni: Leif har søkt om halltid på Eberg skole.

Møte avsluttet: kl 21:01


———————————–
Morten


___________________________
Katarzyna


___________________________
Otto J Wittner (referent)