Om TTF

Klubbens Vedtekter finnes på egen nettside.

Tordenskiold Trondheim Fekteklubb ble stiftet i 2001 og har som mål å tilby treninger, stevner og et aktivt miljø innen fekting, til innbyggerne i Trondheim.

Før 2001 var det bare en fekteklubb i Trondheim og fektemiljøet var relativt lite. NTNUI Fekting var eneste klubb og var i utgangspunktet forbeholdt studenter ved NTNU. NTNUI Fekting hadde på den tiden to medlemmer som ikke var studenter men som hadde fått dispensasjon til å trene i klubben. En 13 år gammel jente og en voksen mann som begge var relativt nye i sporten men likevel lidenskapelig opptatt av fekting. Det var disse to, en mamma og deres trener som i 2001 gikk sammen om å stifte Tordenskiold Trondheim Fekteklubb.

Utfordringene i starten var å skaffe oss lokaler å trene i, samt utstyr å trene med. Vi tok kontakt med Norges Fekteforbund som satte oss i kontakt med Ton Hasez hos Molde Fekteakademi, som heldigvis kunne selge oss utstyret som skulle til for at vi kunne starte opp. Lokaler fikk vi av Trondheim Kommune som gav oss en trening i uka i gymsalen på Blussuvoll skole på Tyholt. Der hadde vi vår første trening i september 2001.

Siden den gang har klubben vokst sakte men sikkert. I 2004 hadde vi vår største oppgradering da vi, gjennom spillemidler fra Norges Idrettsforbund, kunne kjøpe helt nytt utstyr for barn og voksne. Per idag har vi flere treninger i uken i Trondheim Spektrums E hall.

Det aller første kull av fektere i TTF.

Det aller første kull av fektere i TTF.

Fektemiljøet i Trondheim

Trondheim har som sagt en annen fekteklubb, NTNUI Fekting. I tillegg har Luftkrigsskolen et lite miljø med militære fektere. Begge har aktive miljøer, men begge har som mål å tilby treninger for lukkede miljøer. TTF forsøker å samarbeide med disse, med bl.a. felles treninger og stevner. TTF ønsker å tilby treninger i samarbeide med disse miljøene, da de har flere gode fektere.

Vi samarbeider også med fekteklubber i region midt-norge og tilbyr felles stevner/ treningssamlinger.

Klubbens logo viser Tordenskiold’s signatur innrammet i et skjold formet som konturene av en fektemaske.

ttf_logo_stor

Kontaktinformasjon og andre fakta finnes på egen nettside.