Prøv fekting

Bli medlem

Vi ønsker oss nye medlemmer i alle aldere fra 9-100 år. Nedre aldersgrense er satt mest p.g.a. av størrelse på beskyttelsesutstyret (jakker og hjelmer).

Gjeldende medlemskontingent er

 • Årlig medlemsavgift for alle: kr 200,-
 • Halvt-års treningsavgift
  • Barn: kr 1100,-
  • Student: kr 0,-
  • Senior: kr 1100,-
  • Para: kr 0,-
 • Lån av utstyr første sesong er inkludert.
 • Deltakelse på nybegynnerkurs forutsetter normalt medlemskap pluss kontingent for halv sesong, d.v.s. kr 1300,-

Kontigenten inkluderer organisert trening for barn og ungdom to ganger i uka, samt lån av utstyr så lenge utstyr er tilgjengelig. Begynnere gis prioritet til utlånsutstyr.

Fra 2020 registreres nye medlemsskap via NIFs medlemsskaps-tjeneste.

Kurs

TTF arrangerer nybegynnerkurs med jevne mellomrom. Informasjon om kurs og datoer blir offentliggjort her på hjemmesidene.

Vi forsøker å tilby ett kurs for voksne og ett for barn hvert halvår, , typisk med oppstart i  september og i januar. Kursene går som regel over 4 kvelder.  Under kurset så får elevene låne fekteutstyr av klubben. Etter endt kurs er alle deltakere velkommen til å fortsette trening sammen med klubbens andre medlemmer. Eget utstyr kjøpes gjerne etter en eller to sesonger.

Deltakelse på kurs forutetter betalt medlemsavgift pluss halvtårs treningsavgift. Kursavgiften inkluderer lån av utstyr.

Kontakt fekteklubben hvis du har spørsmål angående kurs.

Prøv en gang

Når vi har kapasitet, tilby TTF private fektearrangementer til bedrifter, jubileums-anledninger, aktivitetsdager o.l. TTFs tilbud per 2023 er:

 • Pris per person per time er kr 300,- inkludert lån og vask av utstyr
  • Minimum 5  deltakere pers sesjon, maks 10-12
  • Initiativ for barn i grunnskole-alder (allidrett, gym, bursdager, …) gis 30% rabatt forutsatt at gruppen stiller med minst en voksen per 4. barn.
 • Deltakere må ha egen lang treningsbukse og innendørs trenings-sko
 • Arrangementer utenom TTFs treningstid koster kr 360,- per time i halleie hos Trondheim Spektrum.

Kontakt fekteklubben om prøve-fekting er interessant.