Kontakt

Vedtekter på egen nettside.

Medlemskap

Nye medlemskap registreres via NIFs medlems-tjeneste.

Kontingenter 2022

 • Årlig medlemsavgift for alle: kr 200,-
 • Halvt-års treningsavgift
  • Barn: kr 1100,-
  • Student: kr 0,-
  • Senior: kr 1100,-
 • Lån av utstyr første sesong er inkludert.
 • Deltakelse på nybegynnerkurs forutsetter normalt medlemskap pluss kontingent for halv sesong, d.v.s. kr 1300,-

Postadresse

TORDENSKIOLD TRONDHEIM FEKTEKLUBB
c/o Otto J Wittner
Teglbrennerveien 13
7016 Trondheim

Organisasjonsnr: 884807972

Kontonr: 4230 60 22525

Vipps nr: 581308

Besøksadresse

Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim
Hall E-5

Epost og telefon

Styret for 2022

 • Leder: Leif Alexandre Aschehoug
 • Nestleder: Susan Grundmann
 • Kasserer: Otto J Wittner
 • Styremedlem: Monica Hilton
 • Varamedlem: Aleksandra Dvoryanchikov

Trenere 2022-2023

 • Øvede ungdom/voksne: Irina Aschehoug og Daniel Krause
 • Barn/ungdom: Jens Sørum (hjelpende hånd: Celine HIlton og Jørgen Wittner)