Kontakt

Epost og telefon

Besøksadresse

Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim
Hall E-5

Postadresse

TORDENSKIOLD TRONDHEIM FEKTEKLUBB
c/o Otto J Wittner
Teglbrennerveien 13
7016 Trondheim

Organisasjonsnr: 884807972

Vedtekter: Se egen nettside.

Kontonr: 4230 60 22525

Vipps nr: 581308

Medlemskap

Nye medlemskap registreres via NIFs medlems-tjeneste.

Kontingenter 2024

 • Årlig medlemsavgift for alle: kr 300,-
 • Halvt-års treningsavgift
  • Barn: kr 1100,-
  • Student: kr 0,-
  • Senior: kr 1100,-
  • Para: kr 0,-
 • Lån av utstyr første sesong er inkludert.
 • Deltakelse på nybegynnerkurs forutsetter normalt medlemskap pluss kontingent for halv sesong, d.v.s. kr 1400,-

Styret for 2024

 • Leder: Leif Alexandre Aschehoug
 • Nestleder: Susan Grundmann
 • Kasserer: Otto J Wittner
 • Styremedlem: Katarzyna Psonka Antonczyk
 • Styremedlem: Morten Andre Juvik
 • Varamedlem: Liv Anna Besteland

Trenere 2022-2023

 • Øvede ungdom/voksne: Irina Aschehoug og Daniel Krause
 • Barn/ungdom: Aleksandra Dvoryanchikova med assistenttrenere Jørgen Wittner
 • Para: Aleksandra Dvoryanchikova