Kontakt

Vedtekter på egen nettside.

Medlemskap

Fra 2020 registreres nye medlemskap via NIFs medlems-tjeneste.

Årskontingent 2020

 • Barn og voksen: kr 2400,-
 • Student: kr 1000,-
 • Støttemedlem: kr 200,-
 • Lån av utstyr første sesong er inkludert.
 • Deltakelse på nybegynnerkurs inkludere normalt kontingent for halv sesong.

Postadresse

TORDENSKIOLD TRONDHEIM FEKTEKLUBB
c/o Michaela Struck
Nordre Hallsetveg 42
7023 Trondheim

Organisasjonsnr: 884807972

Kontonr: 4230 60 22525

Vipps nr: 581308

Besøksadresse

Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim
Hall E-5

Epost og telefon

Styret for 2019

 • Leder: Otto J Wittner
 • Nestleder: Silje Ingebrigtsen
 • Kasserer: Michaela Struck
 • Styremedlem: Leif Alexandre Aschehoug
 • Varamedlem: Daniel Krause

Trener

 • Barn/ungdom: Irina Aschehoug og Daniel Krause
 • Begynnergruppe: Jens Sørum.