Innkalling til årsmøte for Trondheim Fekteklubb

Tordenskiold Trondheim Fekteklubb ønsker herved å kalle inn til årsmøte torsdag 20. mars klokken 20:00. Årsmøtet avholdes i Trondheim Spektrum og antas å vare cirka en time.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 13. mars. Sakene kan sendes styret på styret@trondheimfekteklubb.no. Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut en uke før årsmøtet.

Håper så mange som mulig kan komme!