Fekting

Nå som du har funnet frem til Tordenskiold Trondheim Fekteklubbs nettsider har du kanskje nå også lyst til å finne ut litt mer om fekting. Du har kanskje spørsmål som; Hva er fekting? Hvilke forutsetninger er nødvendig for å drive med fekting? Er det dyrt å holde på med? Når kan man starte? Dette er spørsmål vi skal forsøke å svar på her. Merk deg at sidene er under oppbygning og det vil komme mer informasjon om fektingens historie etterhvert.

Fekting er en sport som er utviklende både fysisk og psykisk. Den fremmer utholdenhet og konsentrasjon. Det betyr ikke at dette er forutsetninger man må inneha for å begynne med idretten. Det er heller en beskrivelse på hva man utvikler under treningen.

All fekting, både opplæring og trening, som mosjon eller konkurranse, foregår innendørs i organiserte former og med nødvendig utstyr, både for fekteren og på det stedet fektingen foregår.

Selv om man faktisk benytter «våpen» under treningen er fekting ikke farligere enn andre idretter. Man blir utstyrt med nødvendig sikkerhetsutstyr før trening tar til, og trenger derfor ikke være bekymret for at det skal oppstå farlige situasjoner. «Våpenet» er heller ikke lenger noe våpen i tradisjonell forstand, slik det var i eldre tider, da det ble brukt i krig eller dueller. Betegnelsen våpen har likevel fulgt med inn i sporten. Dagens våpen er gjort ufarlig ved hjelp av moderne teknikk og et strikt regelverk.

Tre forskjellige våpen er autorisert for bruk i fekting: kårde, florett og sabel. I Norge har vi i mange år kun fektet med kårde, ganske enkelt for å konsentrere oss om ett våpen. Foruten våpen, må fekteren ha beskyttelsesdrakt, som imøtekommer fastlagte sikkerhetskrav. De viktigste komponentene i det personlige utstyret er drakten: jakke, bukse, hanske og maske. Dette utstyret må fekteren holde selv, og koster for tiden ca kr 4000. Bortsett fra kården, som man kan være uheldig med å skade, så vil det øvrige utstyret normalt holde seg i årevis.