Fekteleir i Surnadalen 10-12 september 2010

10.-12. september 2010 er alle fekterene ved TTF invitert til fekteleir i Surnadal. Fekteleiren blir arrangert av Molde Fekteklubb og har som mål å skape et mer sammensveiset fektemiljø i Midt-Norge. Dette er en super anledning til å møte medfektere i alle aldre, samt få instruksjoner av fektemester Ton Hazes!

TTF har deltatt siden oppstarten i 2008, og kan på det varmeste anbefale leiren. Det er også anledning til å invitere venner som aldri har fektet men gjerne vil prøve (både voksne og barn). Utstyr vil TTF låne ut til de som velger å delta.

Deltagelse koster 500 kroner (inkluderer trening, konkurranse, kost og losji i hytter ved Surnadal Camping)

Frist for påmelding er 10. juni og innebetaling av deltageravgift 16. juni. Send en kopi av påmeldingen til TTF (styret@trondheimfekteklubb.no) så kan vi koordinere reisen.

God sommer!

Invitasjon fekteleir september 2010

[mappress]