Årsmøte 2022

Date/Time
Date(s) - 23/03/2022
20:00 - 22:00

Category(ies)


Styret i TTF kaller alle medlemmer inn til årsmøte onsdag 16.  23. mars  kl 20:00.

Møtet blir et nett-møte via Zoom (Meeting ID: 982 7487 5756, Passcode: 405949)

VIKTIG: Bruk hodetelefoner, gjerne Chrome/Chromium som nettleser hvis ikke Zoom-appen kan installeres, og sørg for skikkelig nettilknytning (e.g. godt signal på wifi).

Dagsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av ordstyrer, referent og deltakerer til å signere protokoll
 3. Gjennomgang av årsberetning
 4. Godkjenning av årsregnskap
 5. innkommende saker fra medlemmer
 6. Fastsetting av medlemskontingent for 2022
  • Styret foreslår
   • En medlemsavgift på kr 200 som betales i januar eller ved innmelding.
   • En halvtårs treningsavgift på kr 1100 for barn+seniorer og kr 0 for studenter, avgiften faktureres i september og januar.
   • Studenter og støttemedlemmer betaler kun medlemsavgift
 7. Godkjenning av budsjett
 8. Valg av styre for 2022-2023
  • Forslag til nytt styre
   • Leder: Leif Aschehoug
   • Nestleder: Susan Grundmann
   • Kasserer: Otto J Wittner
   • Styremedlem: Monica Hilton
   • Varamedlem: Aleksandra Dvoryanchikova
 9. Eventuelt

Vel møtt!

Mvh styret i TTF

Protokoll fra møtet.

MERK: Sakspapirer vil etterhvert bli tilgjengelig via denne siden (via lenker i dagsorden).