Årsmøte 2021

Date/Time
Date(s) - 14/04/2021
20:00 - 22:00

Category(ies)


Styret i TTF kaller inn til årsmøte torsdag 14. april  kl 20:00.

Møtet blir et nett-møte via https://letsmeet.no/ttf . VIKTIG: Bruk hodetelefoner, gjerne Chrome/Chromium som nettleser, og sørg for skikkelig nettilknytning (e.g. godt signal på wifi).

Dagsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av ordstyrer, referent og deltakerer til å signere protokoll
 3. Godkjenning av årsberetning
 4. Godkjenning av årsregnskap
 5. innkommende saker fra medlemmer
 6. Fastsetting av medlemskontingent for 2022
  • Styret foreslår videreføring av kontingent for 2021, d.v.s
   • En medlemsavgift på kr 200 som betales i januar eller ved innmelding.
   • En halvtårs treningsavgift på kr 1100 for barn+seniorer og kr 400 for studenter, Avgiften faktureres i september og januar.
   • Støttemedlemmer betaler kun medlemsavgift
 7. Godkjenning av budsjett
 8. Valg av styre for 2021-2022
  • Forslag til nytt styre
   • Leder: Otto J Wittner
   • Nestleder: Leif Aschehoug
   • Kasserer: Zsuzsanna Levai
   • Styremedlem: Silje Ingebretsen
   • Varamedlem: Aleksandra Dvoryanchikova
 9. Eventuelt

Vel møtt!

Mvh styret i TTF

MERK: Sakspapirer vil etterhvert bli tilgjengelig via denne siden (via lenker i dagsorden).