Årsmøte 2020

Date/Time
Date(s) - 04/06/2020
19:00 - 21:00

Category(ies)


Styret i TTF kaller inn til årsmøte torsdag 4. juni  kl 19.

Møtet blir et nett-møte via https://letsmeet.no/ttf . VIKTIG: Bruk hodetelefoner. Unngå også trådløst nett om mulig. Skru av mikfofon når du ikke snakker.

VIKTIG: Møtet er i Zoomm i stedet: <link no longer available>

Dagsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av ordstyrer, referent og deltakerer til å signere protokoll
 3. Godkjenning av årsberetning
 4. Godkjenning av årsregnskap
 5. innkommende saker fra medlemmer
 6. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
  • Styret foreslår å dele opp dagens meldlemskontigent på kr 2400 i følgende:
   • En medlemsavgift på kr 200 som betales i januar eller ved innmelding.
   • En halvtårs treningsavgift på kr 1100 for barn+seniorer og kr 400 for studenter, Avgiften betales i september og januar.
   • Støttemedlemmer betaler kun medlemsavgift
 7. Godkjenning av budsjett
 8. Valg av styre for 2020-2021
  • Forslag til nytt styre
   • Leder: Otto J Wittner
   • Nestleder: Leif Aschehoug
   • Kasserer: Michaela Struck
   • Styremedlem: Silje Ingebretsen
   • Varamedlem: Aleksandra Dvoryanchikova
 9. Vedtak av nye vedtekter
  • Gamle vedtekter er forsvunnet. Nye vedtekter basert på NIFs gjeldende lovnorm er utarbeidet.
 10. Eventuelt

Vel møtt!

Mvh styret i TTF

MERK: Sakspapirer vil etterhvert bli tilgjengelig via denne siden (via lenker i dagsorden).