Budsjett TTF fekte-samling juni 2018

Post Per person Ant personer Beløp
Påmelding 500 25 12500
Forbund 10000
Trondheim kommune 5000
Hall -5100
Lunsj to dager 100 40 -8000
Grilling lørdag 50 40 -2000
Adele (trener) -3000
Bartosz (trener) -6000
Oslo-motstander -2000
Frakt utstyr -1000
Resultat 400