Budsjett 2022

Budsjett 2021Regnskap 2021Budsjett 2022Kommentarer 2022
Inntekter
Medlemskontigent1090009385810900045 aktive medlemmer
Utstyrstilskudd fra kommunen220002033015000Venstrehansker og maskestropper
Momskompensasjon15000115905000
Refusjon for utstyrkjøp18000145990Glemte å søke
Prøve-fekting2000040002 runder
Støtte fra forbundet180001266518000kr 400 pr medlem
Kontigent turnering750007500Nytt forsøk på Tordenskiold cup
Oppsparte midler38500Utnytte ubrukte midler fra 2021
Salg av PR-materiell9000T-skjorter for salg
Totalt191500153042206000
Utgifter
Admin og PR1500
Regnskap og bank400013811500
Forsikring600048396000Økt innboforsikring
Fellereiser1630017424326002 Oslo, 1 KFK, 1 Østersund m trener
Reisestøtte20000010000For reiser ut over fellesturer
Trener begynnere290401941050120Trener og assistent, 2 kurs
Trener viderekomne409202706040920Hovedtrener
Halleie mai-juni500046730Trd. kommunne har tildelt hall helt til skoleslutt i juni
Turnering1000069910000Tordenskiold cup
Sosialt15000015000Hoylavt + Rush + senior julebord
PR-matriell for salg9000T-skjorter
Utstyr320001930425000Hansker, makseoppgradering, rullestol
Lisenser og startkontigent855017504000Flere turneringer
Totalt18681096540205640
Overskudd469056502360
Bankbeholdning 31.12117633117993