Budsjett 2021

InntekterBeløpKommentar
Medlemskontigent10900045 fullverdig + 5 støtte
Utstyrstilskudd fra kommunen0Har nok utstyr foreløpig
Momskompensasjon15000For utstyr kjøpt i 2020
Refusjon for utstyrkjøp18000For utstyr kjøpt i 2020
Prøve-fekting20001 privat med ca 10 deltakere
Støtte fra forbundet35800kr 400 per aktive medlem + en treningsamlig ( kr17800)
Kontigent treningssamling og/eller turnering95004 seniorer (barn må være gratis) ved samling, 20 ungdom + 10 seniorer ved turnering
Totalt189300
UtgifterBeløpKommentar
Regnskap og bank4000
Forsikring7000kr 5000 styreforsikring + kr 2000 utstyrsforsikring
Fellereiser163001 togtur, 1 biltur + 3 overnattinger for trener
Reisestøtte20000Til ungdomsfekter som reiser utenom TTF-turer alene
Trener begynnere290404 timer per uke i 31 uker + 2 kurs av 4x2 timer
Trener viderekomne272804 timer per uke i 31 uker
Arbeidsgiveravgift7941.1214.1%
Treningssamling / turnering35000Antar kommunal hall og trener via forbundet
Sosialt15000Avslutning fro barn og ungdom, julebord for seniorer
Utstyr10000Diverse deler
Lisenser og startkontigent8550kr75 per barn og150 per voksen, kr 300 i startkontigent per deltaker per turnering
Totalt180111.12
Overskudd9188.88Til uforutsette utgifter.