Budsjett 2021

InntekterBeløpKommentar
Medlemskontigent10900045 fullverdig + 5 støtte
Utstyrstilskudd fra kommunen22000rollestoler, mellomstore tykke jakker, susper (til salg?)
Momskompensasjon15000For utstyr kjøpt i 2020
Refusjon for utstyrkjøp18000For utstyr kjøpt i 2020
Prøve-fekting20001 privat med ca 10 deltakere
Støtte fra forbundet18000kr 400 per aktive medlem
Kontigent turnering750020 ungdom + 10 seniorer ved turnering
Totalt191500
UtgifterBeløpKommentar
Regnskap og bank4000
Forsikring6000Styreforsikring + økt utstyrsforsikring
Fellereiser163001 togtur, 1 biltur + 3 overnattinger for trener
Reisestøtte20000Til ungdomsfekter som reiser utenom TTF-turer alene
Trener begynnere290404 timer per uke i 31 uker + 2 kurs av 4x2 timer
Trener viderekomne409206 timer per uke i 31 uker
Halleie mai-juni5000
Turnering10000Hallleie helg
Sosialt15000Avslutning fro barn og ungdom, julebord for seniorer
Utstyr32000Diverse deler, rullestoler, jakker
Lisenser og startkontigent8550kr75 per barn og150 per voksen, kr 300 i startkontigent per deltaker per turnering
Totalt186810
Overskudd4690Til uforutsette utgifter.