Budsjett 2020

InntekterBeløpKommentar
Medlemskontigent8480035 fullverdi medlemmer + 4 støttemedlemmer
Utstyrstilskudd fra kommunen40000Til kjøp av to pistematter (søknad må skrives)
Momskompensasjon22500For utstyr kjøpt høst 2019
Refusjon for utstyrkjøp27000For utstyr kjøpt høst 2019
Prøve-fekting60003 private arrangement med ca 10 deltakere
Støtte fra forbundet31800kr 400 per aktive medlem + en treningsamlig ( kr17800)
Kontigent treningssamling25005 seniorer (barn må være gratis)
Totalt214600
Utgifter>BeløpKommentar
Regnskap og bank4000
Forsikring5000
Fellereiser290004 turer (to med bil) + overnatting for trener
Reisestøtte20000Til ungdomsfekter som reiser utenom TTF-turer alene
Trener begynnere137703 timer per uke 27 uker
Trener viderekomne270003 timer per uke i 9 mnd
Treningssamling25000Antar kommunal hall og trener via forbundet
Sosialt15000Avslutning fro barn og ungdom, julebord for seniorer
Utstyr60000To pister + hansker + trådløsenheter
Lisenser og startkontigent8550kr75 per barn og150 per voksen, kr 300 i startkontigent per deltaker per turnering
Totalt207320
Overskudd7280Sikkerhet i forhold til avslag på utstyrssøknad

[Tabellen er laget v.h.a. «TablePress»]