Bestilling av utstyr

Klubben er i ferd med å sende inne en bestilling på en del felles fekteutstyr. Vi kjøper utstyr fra Uhlmann i denne omgang.

Det er mulig for medlemmer å legge inn private kjøp i bestillingen. Send beskrivelse og lenker til utstyr som ønskes kjøpt til klubben.


Frist for innsending av innslag til «handlelisten» settes til tirsdag 1/11 kl 21.

Se egen nettside for tips om hva slags utstyr som kan være aktuelt å kjøpe.