Årsberetning 2023

Hendelser og aktiviteter

I løpet av 2023 har Trondheim Fekteklubb (TTF) vært engasjert i en rekke aktiviteter og arrangementer som har bidratt til å styrke fektesporten lokalt og nasjonalt.

Trenings-tilbud:

Vi hadde gleden av å få god halltid i 2023, noe som muliggjorde fleksible treningsøkter over fire dager i uken. Vi organiserte treningen slik at barn og ungdom trente to ganger i uken, voksne og øvede ungdom trente tre ganger i uken, og parafektere hadde to ukentlige treningsøkter. I tillegg ble det satt av tid til nybegynnerkurs en dag i uken.

Trenere:

Vår hovedtrener for øvede og seniorer, Irina, ble støttet av assisterende trenere Dan og Leif. Etter at vår barne- og ungdomstrener Jens avsluttet sitt studium og flyttet, tok Aleksandra over treneransvaret for barn og ungdom fra høsten av. Samtidig fortsatte hun å være instruktør for parafekting. Jørgen fungerte som assisterende trener for barn og ungdom, samt for nybegynnerkurset.

Barn og ungdomstrening:

Treningen for barn foregikk to dager i uken, ledet av Aleksandra som hovedtrener og Jørgen som assistent. Til tross for noen frafall, så vi også mange nye medlemmer delta i treningen.

Senior og veteranetrening:

Treningene for seniorer og veteraner ble gjennomført tre dager i uken, med spesifikke økter mandag og tirsdag ledet av Irina, Leif og Dan. Torsdag var dedikert til frifekting. En fast kjerne på syv seniorfektere deltok jevnlig, og øvede ungdommer og studenter ble også invitert til å delta.

Treningssamling med KFK og NTNUI:

I mars 2023 deltok en gruppe på seks fektere, både seniorer og juniorer, på en treningsamling i Kristiansund i regi av Kristiansund Fekteklubb (KFK), arrangert under Norges Fekteforbunds veiledning.

Besøk av den internasjonale olympiske komite:

TTF ble representert da den internasjonale olympiske komiteen for paraidrett besøkte paraidrettssenteret i Ranheim.

TTF-styrets møter:

Styret avholdt syv styremøter i løpet av 2023, der viktige beslutninger ble tatt for klubbens drift og utvikling.

Parafekting

TTF tilbød parafekting to ganger i uken i 2023, med Aleksandra som trener. Etter årets sesong hadde vi to aktive parafektere. Selv om det ikke ble deltakelse på treningsleir denne gangen, har Aleksandra økt sin kompetanse innen paraidrett og bygget relasjoner i parafektemiljøet. Hun har også representert klubben på ulike paraidrettsarrangementer på Ranheim.

Rekruttering

Vi gjennomførte to nybegynnerkurs for barn, ungdom og voksne både vår og høst. I tillegg deltok vi på arrangementer som FinnFramFest og Multisportsuka for å rekruttere nye medlemmer. Vi har også kontinuerlig opptak av nye medlemmer gjennom året.

Sosiale arrangementer

Vi arrangerte en sommerfest i Otto sin hage, samt avslutnings- og julekonkurranser for barn og ungdom. Jule-/nyttårsfesten for seniorer ble imidlertid flyttet til januar 2024.

Prestasjoner & turneringer

TTF-markerte seg også gjennom gode prestasjoner i ulike turneringer. To juniorfektere deltok i Junior-NM i Bergen i mars, hvor de oppnådde gode plasseringer og verdifull erfaring. Våre veteraner deltok også i Veteran-NM i Stavanger, der en av våre fektere tok med seg en medalje hjem. Klubben oppnådde også en imponerende 13. plass i lagkonkurransen. Vi gjennomførte også en intern miniturnering med TTF senior og NTNU i desember.

Økonomi

Klubbens totale inntekter i 2023 var på kr 130876, hvorav kr 53087 kom fra kontingenter og kursavgifter, mens kr 10785 ble bevilget fra Trondheim kommune og NIF. Totalt hadde TTF utgifter på kr 137413, hvorav lønn til trenere utgjorde kr 61397 og utstyrskostnader kr 40889. Klubben gikk med et underskudd på kr 6537, og hadde en beholdning på kr 78596 ved utgangen av året, per 31/12.

TTF ser tilbake på et aktivt og innholdsrikt år, preget av gode prestasjoner, rekruttering av nye medlemmer og styrking av klubbens økonomi. Vi ser frem til å fortsette dette arbeidet i 2024 og takker alle våre medlemmer, trenere, frivillige og støttespillere for deres bidrag og engasjement.