Årsberetning 2021

Året 2021 hos Tordenskiold Trondheim fekteklubbs ble, som 2020, preget av avlysninger og restriksjoner. Mange barne-fekter ga seg dessverre over sommeren, men heldigvis lot en fin gruppe nye fekter seg rekruttert på høsten. Om ikke annet har klubben greid å tilby trening for barn og ungdom i store deler av året.

Hendelser og aktiviteter

 • Trenings-tilbud: En begynner-gruppe hadde tilbud om organisert trening 2 ganger i uke, 2 ganger 2 timer i vårsesongen og 1,5 + 2 timer i høstssesongen. En gruppe for øvede ungdomer hadde tilbud om 2 timer 3 ganger i uke i både vår- og høst-sesong. Seniorer var velkomne sammene med øvede med prioritet 1 kveld i uka.
 • Trenere: Irina bidro som hovedtrener for øvede og seniorer med Dan og Leif som assisterende. Jens bedro som hovedtrener for begynnergruppa med Henrike som assisterende.
 • Treningssamling hos KFK: Det ble dessverre ingen treningssamling hos våre venner i Kristiansund i 2021 p.g.a. pandemirestriksjoner.
 • Pandemi: I store deler av sesongen lan nasjonale pandemi-restriksjoner en demper på fekte-aktiviteten. Seniorer fikk veldig lite halltid i løpet av sesongen, mens barn og ungdom kunne trener mer eller mindre kontinuerlig.
 • Kurs: Nybegynner-kurs for barn og ungdom ble gjennomført både vår og høst, med totalt 16 deltakere.
 • Parafekting: Utstyr for parafekting med rullestol med kjøpt pent bruk fra Molde FK, og en prøve-dag gjennomført med 4-5 deltakere.
 • Mini-turneringer: Siden våre senior-fektere nest aldri slapp til i hallen så ble heller ingen mini-turneringer gjennomført i 2021.
 • Avslutnings-turnering for begynnere ble gjennomført både i vår- og høstsesong med henholdsvis 7 og 9 deltakere.
 • Ingen sosiale arrangementer lot seg gjennomføre p.g.a. pandemi-restriksjoner.
 • Ingen dugnader ble arrangert p.g.a. pandemi-restriksjonene. Påkrevde utstyrs-reparasjoner ble tatt av styremedlemmer som «alternativ trening».
 • TTF styret holdt kun et formelt styremøte i mars 2021, men gjennomførte flere uformelle møter i hallen i forbindelse med trening. Styre-saker ble også diskutert via epost.

Prestasjoner

Pandemien la også i 2021 en demper på muligheter for turnierngsdeltakelse. I en kortere periode på høsten var restriksjonene såpass moderate at deltakelse allikevel lot seg gjøre:

 • Vinterstøtet 2021: 5 ungdommer og en senior deltok fra TTF. Ungdommene leverte alle gode prestasjoner. Nora Ustad kjempet seg helt til semifinale i U20, og tok hjem en bronsemedalje. Resterende plasseringer ble 8, 10, 2×11, 2×15, 16, 17, 20 og 24.

Økonomi

Ny kasserer to over i 2021, men dessverre valgte sønnen til kasserer å avslutte fekting allerede sommeren 2021. Leder avlastet kasserer derfor en del spesielt i andre halvår.

TTF totalt inntekter i 2020 ble kr 153 000 hvor av neste kr 93 000 kom fra kontingenter og kurssavgifter, og kr 60 000 fra bevilgninger fra Trondheim kommune og NIF. TTFs totale utgifter ble på kr 96 500, hvor rundt kr 36 500 gikk til lønn til trenere, kr 17 000 til fellesreiser og 19 000 til utstyr. Klubben gikk med et overskudd på kr 56 500, og hadde en beholdning på kr 117 000 per 31/12.