Årsberetning 2020

Tordenskiold Trondheim fekteklubbs 20-ende år som fekteklubb ble et uvanlig år preget av avlysninger og restriksjoner. Allikevel har klubben rekruttert mange nye fektere, og tilbydd trening for barn og ungdom i store deler av året.

Hendelser og aktiviteter

 • Trenings-tilbud: I utgangspunktet ble to grupper, en begynner-gruppe og en for øvede, for barn- og ungdom tilbydd organisert trening 2 timer hver mandag og tirsdag i vår- og høst-sesong , tilsammen over 60 treningskvelder. Seniorer ble tilbydd treningstid 2 kvelder i uka med en kveld reservert spesielt for disse.
 • Håndball-EM: Dessverre førte håndball EM i januar 2020 til at det meste av treningstid i januar for TTF forsvant. Trening og begynnerkurs kom først igang i februar.
 • Treningssamling hos KFK: 7 TTF fektere reiste til Nordlandet ungdomskole på fektesamling hos KFK i begynnelsen av mars.
 • Pandemi: 13. mars sluttet vårsesongen brått p.g.a. av nedstengning som følge av pandemi-utbruddet i 2020. TTF gjorde forsøk på å søke om hall-tid i juni da restriksjonene ble lettet, men fikk ingen søknader igjennom.
 • Ute-trening i mai/juni: TTF arrangerte trening utendørs (bak Spektrum) i godværsperioder i mai og juni, fortrinnsvis til de mest aktive øvede ungdoms-fekterne.
 • Kurs: Nybegynner-kurs for barn og ungdom ble gjennomført både vår og høst, med totalt 18 deltakere. Det ble også påbegynt kurs for en voksne i oktober.
 • Mini-turneringer: Til tross for mye av og på med restriksjoner for de voksne utøverne, fikk TTF gjennomført 3 mini-turneringer høsten 2020, med NTNUI-fektere på besøk 2 av gangene.
 • Avslutnings-turnering for begynnere ble gjennomført i desember over to kurskvelder med god deltagelse.
 • Ingen sosiale arrangementer lot seg gjennomføre p.g.a. pandemi-restriksjoner.
 • Ingen dugnader ble arrangert p.g.a. pandemi-restriksjonene. Påkrevde utstyrs-reparasjoner ble tatt av styremedlemmer som «alternativ trening».
 • TTF styret holdt kun et formelt styremøte i 2020, men gjennomførte flere uformelle møter i hallen i forbindelse med trening. Styre-saker ble også diskutert via epost.

Prestasjoner

P.g.a. pandemien ga myndighetene klare anbefalinger om å unngå unødvendige reiser. TTF -styret i samråd med trenere vedtok derfor å kutte all reisevirksomhet f.o.m. midten av mars 2020. Det ble derfor ingen deltakelse på eksterne turneringer i 2020 på noen av TTFs fektere.

Økonomi

TTF gitt over til nytt medlems- og faktureringsystem i 2020, Klubbadmin, som tilbys av NIF. Dessverre er systemet ikke direkte intuitivt, så en del feilfakturering har forekommet i 2020. Opprydning pågår utover våren 2021.

TTF totalt inntekter i 2020 ble kr 141 000 hvor av rundt kr 52 000 kom fra kontingenter og påmeldingsavgifter, og kr 89 000 fra bevilgninger fra Trondheim kommune og NIF. TTFs totale utgifter ble på kr 106 000, hvor rundt kr 35 000 gikk til lønn til trenere, kr 71 000 til utstyr.