Årmøte 4. juni via nett

TTF inviterer alle medlemmer til årsmøte 2020 torsdag 4. juni kl 19:00.

Møtet vil i år avholdes via nett. Alt som trengs for å delta er en «dings» med nettleser (fortrinnsvis Firefox eller Chrome).

Dagsorden for møte samt vedlegg blir tilgjengelig i løpet av mai måned. Saker som ønskes tatt opp på møtet sendes per epost til styret seneste 7 dager før årsmøtet, altså senest torsdag 28. mai.

Vel møtt!