Kontakt

Postadresse

TORDENSKIOLD TRONDHEIM FEKTEKLUBB
c/o Michaela Struck
Nordre Hallsetveg 42
7023 Trondheim

Organisasjonsnr: 884807972

Kontonr: 8601 90 06265

Besøksadresse

Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim
Hall E-5

Styret for 2018

Trener